System SA

Låsen hanterar 1000 händelser i låset, när någon har använt skåpet tankas all information över till dennes IT-tag/ kort och låset är nu tomt och kan hantera ytterligare upp till 1000 händelser. Låsen kan nödöppnas via en master ID-tag/kort samt via en portabel programmeringsdosa, ström kan också tillsättas via programmeringsdosan om batteriet i låset dött.

Via informationen som tankas över till ID-tag/lås finns även information om batteriernas status och i administrationsprogrammet ser man vilka lås som bör byta batterier. Låsen hanterar tid, datum, zoner och grupper. 

XS4 RFID-låset, spårbarhet till medicinskåp. System SA.

XS4 RFID-låset

Vikten av spårbarhet av vem/vilka som varit i ett specifikt medicinskåp under vilken tid/datum är ytterst viktigt och med ett medicinskåp från Nordsecure Group får ni just detta skydd.

Systemet/låsen är offline lås och drivs med tre alkaline batterier (LR03 AAA 1,5 V) eller lithium FR03. XS4 RFID låsen använder DESfire Mifare kommunikation.

Geo RFID-låset

För extra skydd i medicinskåp och/eller medicinförråd och dörrar med vanlliga cylinderlås får ni även kontroll över dessa. Låset har säkerhetsklass SSF3522 med IP66.

Systemet/låsen är offline lås och drivs med tre alkaline batterier (LR03 AAA 1,5 V) eller lithium FR03. XS4 RFID låsen använder DESfire Mifare kommunikation.

Geo RFID-lås för extra skydd i medicinskåp och/eller medicinförråd. System SA.
ID-tag/kort, ge och samla information från lås. System SA.

ID-tag/kort

Mifare 4kb media hanterar ca 380 loggar och finns som ID-tag, kort, armband alt. klocka.

ID-tag/kort har med sin teknik möjligheten att både ge och samla information från låsen och det är denna teknik som gör att systemet blir ett online system med en fördröjning på den samlade data tills man har ”blippat” sin ID-tag/kort i en online alt bordsläsare.

ID-tag/kort är inställda så att dom bara är aktiva/giltiga under en arbetsdag t ex 8 timmar där efter måste man ”blippa” sin ID-tag/kort i en online alt bordsläsare och då tankas all information över till administrationsprogrammet samt att ny giltighetstid tankas över till ID-tag/kort. 

Online alt Bordsläsare

Läsaren gör systemet till ett online system med fördröjning på t ex 8 timmar, ID-tag/kort fungerar bara enligt programmerad tid i  t ex ett arbetspass (8 tim) därefter måsta man ladda på ny giltig tid via läsaren och då tankas all information över till administrationsprogrammet. Vid varje arbetsplats installeras en online läsare kopplat via kommunen/organisationens IT-nätverk som är online med administrationsprogrammets databas som också är installerad på kommunen/organisationens server alt för mindre enheter använder man en bordsläsare kopplat till en lokal dator om så önskas. 

Bordsläsare till lokal dator alt. i nätverk. System SA.

Bordsläsare

För mindre enheter där läsaren kan kopplas till en lokal dator alt. i nätverk.

Onlineläsare för kontor. System SA.

Onlineläsare

För större enheter där man har fler kontor som man utgår ifrån, läsaren kan kopplas till nätverk.

Administrationsprogrammet

Administrationsprogrammet (SPA Basic) hanterar och administrerar lås och användare enkelt och säkert. Här kan man dela in personal i t ex grupper och skåp i regioner för att på ett enkelt sätt tilldela behörigheter till medicinskåpen.

SPA Basic kan installeras i nätverk (server SQL) alt i en lokal dator. För kunder som vill använda egna ID-tag/kort istället för SA formaterade, finns ett programtillägg för detta SAM licens.

Kontakta oss för mer information!

Administrationsprogrammet (SPA Basic) för att tilldela behörigheter till medicinskåpen. System SA.
Dörrlås för gruppboende, demensboende. System SA

Dörrlås för gruppboende

Vi kommer till hösten 2018 kunna erbjuda RFID dörrlås för gruppboende och i första hand demensboende. Lås med RFID öppning dvs brukaren har ett RFID armband på sig som styr låset till sin lägenhet, när brukaren tar i sitt handtag så låses dörren upp. Nu kan alla dörrar vara låsta och inga överraskande besök.

Kom i kontakt med oss

Vi tillhandahåller produkter av högsta kvalité där vi också lägger stor vikt på att alltid erbjuda den bästa, servicen för våra kunder.

Säkerhetsskåp

Vi erbjuder olika serier inom säkerhetsskåp. HA-serien-SSK, Pro-serien-S, Top-serien-Safir, Ro-serien-Rsk.