Elektroniska skåp

Behovet av elektroniskt styrda förvaringsskåp ökar kraftigt inom sjukvård – skola – institutioner – m.m.

Sjukvård

Vi har levererat elektroniskt styrda förvaringsskåp till akutsjukvården i Västra Götaland (Östra sjukhuset – Trollhättan sjukhus) där behovet är stort med en säker hantering av patienters tillhörigheter. Personalen styr skåpen via en PC och öppnar ett skåp för en patient som lägger in sina ytterkläder, väskor och andra tillhörigheter i ett skåp innan dom blir insläppta på avdelningen, detta säkerställer så att inga farliga verktyg, knivar eller vapen kommer in på avdelningen. Dessa skåp skulle också fungera på en vanlig akutmottagning.

Medicinskåp med spårbarhet på vem som skall ha tillgång till vilka skåp är ett behov vi kan lösa med våra elektroniskt styrda förvaringsskåp, stan alone eller online vi kan tillhandahålla båda teknikerna.

Besökare på ett sjukhus eller vårdcentral kan enkelt hantera ett skåp med pinkod, där man slår en egen fyrsiffrig kod för att låsa och låsa upp dessa lås kan enkelt ersätta traditionella myntlås.

Medicinskåp/förråd

På ett sjukhus eller vårdcentral kan enkelt hantera ett medicinskåp genom sin personliga ID-tag och pinkod får man kontroll på vem som varit i vilka skåp. Med vår RFID kvittens kan man också få kontroll på vilka lådor som man har tagit ur skåpet.

Medicinskåp/förråd för sjukhus och vårdcentral. Elektroniska skåp.

Kodlås och RFID-lås

Kodlås med personlig kod eller public med engångskoder. Elektroniska skåp.

Kodlås

Kodlås off-line med personlig kod alt public med engångskoder för t ex lån av ett skåp.

Kodlås – personlig egen fyrsiffrig kod som programmeras in i låset manuellt.
Kodlås – public man slår in en egen fyrsiffrig kod och låser, låser upp med samma kod och låset är sendan nollställt och klart för nästa person att slå in en egen kod.. 

RFID-lås som hanterar upp till 1000 händelser. Elektroniska skåp.

RFID-lås

RFID – personlig programmeras med masterkort manuellt vi låset.

Låsen hanterar 1000 händelser i låset, när någon har använt skåpet tankas all  information över till dennes IT-tag/ kort och låset är nu tomt och kan hantera ytterligare upp till 1000 händelser. Låsen kan nödöppnas via en master ID-tag/kort samt via en portabel programmeringsdosa, ström kan också tillsättas via programmeringsdosan om batteriet i låset dött.

Via informationen som tankas över till ID-tag/lås finns även information om batteriernas status och i administrationsprogrammet ser man vilka lås som bör byta batterier. Låsen hanterar Tid, datum, zoner och grupper. Läs mer om låset här!

Skola

Kostnaden för hantering och administration av traditionella mekaniska lås är oftast dyrt och tidskrävande. Inom t ex yrkesskolor, universitet/högskolor behövs inga personliga skåp men behovet av tillfällig förvaring är stort. 

Med elektroniskt styrda skåp på t ex yrkesskolor kan eleverna dela på ett skåp terminsvis, när hälften av eleverna är ute på praktik kan den andra hälften använda ett skåp som sitt personliga och allt administreras enkelt via vårt administrationsprogram. 

Med elektroniskt styrda skåp på universitet/högskolor kan man använda skåp vid behov dvs man lånar ett skåp genom att man har en personlig kod alt en ID-tag för access till ett skåp.

Har man idag vanliga cylinderlås eller klingor för hänglås kan dessa ersättas med ett ”off-line” pinkod lås alt RFID lås.

Traka Lockers

Med Traka Touch Lockers kan ni få en enkel och säker logistik för t ex lånedatorer/iPad, och med tillval RFID – kvittens får ni även kontroll över om man tagit ut och lämnat igen datorn i skåpet.

Traka Web administrationsprogram kan vi styra vilka förvaringsobjekt som helst. Tillsammans kan vi ta fram och kundanpassar skåp för just ert behov!

Traka Touch Lockers för enkel och säker logistik av lånedatorer/ipad. Elektroniska skåp

Kom i kontakt med oss

Vi tillhandahåller produkter av högsta kvalité där vi också lägger stor vikt på att alltid erbjuda den bästa, servicen för våra kunder.

Varuhusskåp & Bagageskåp

Mekaniska varuhus och bagageförvaringsskåp är fortfarande ett bra alternativ för platser där behovet finns men man vill erbjuda sina kunder gratis eller billig förvaring.