Kvalitetspolicy

Nordsecure Group har som kvalitetsmålsättning att tillgodose sina kunders önskemål och krav. Vi har som ambition att kunderna skall se oss som en pålitlig och kompetent leverantör/operatör.

Detta sker genom:

  • Bibehållen hög kvalitet vad gäller produkter och service
  • Alla vi som arbetar inom bolaget levererar produkter och tjänster i rätt tid och med en kvalitet som överrensstämmer med avtalade krav.
  • Vi planerar, bereder och kontrollerar vår verksamhet så att rätt slutkvalitet säkras.
  • Vi ställer samma krav på underentreprenörer och leverantörer som vi ställer på oss själva.
  • Vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring. Vi skall vara medvetna om kvalitetens betydelse för företaget och utföra våra tjänster på ett kompetent sätt. Grunden för detta skall vara fortlöpande utbildning av vår personal.
  • Vi sträver kontinuerligt efter ständiga förbättringar.