System AC

En eller flera användare skall ha tillgång till ett eller flera skåp och kunna öppna och stänga oberoende av varandra. Ni vill kunna ta ut en logg som visar på öppningar/låsningar för respektive person med tidsangivelse. Låsen kan sitta decentraliserat i vårdtagarnas hem och ni kan administrera rättigheterna utan kontakt med låsen.

Moderna lås och lösningar för vård- och boendemiljöer

Medicinskåp för vårdhem och vårdtagare. System AC.

Medicinskåp

På vårdhemmet finns administrationen av rättigheter samt vårdtagare med medicinskåp och lås i lägenheterna eller centralt.

I hemmiljön finns vårdtagare med medicinskåp och lås med spårbarhet. Dessa rättigheter kan administreras centralt utan kommunikation med låsen.

Vårdhemmet-RFID armband för brukare. System AC.

Vårdhemmet

För vård och gruppboende (demens) har vi en lösning som gör att brukarens dörr kan hållas låst och brukaren har en ett RFID armband på sig.

När brukaren kommer ca 10-20 cm från handtaget öppnar låset så att dörren går att öppna.

Administrationsprogram för hantering av medicinskåp och dörrar. System AC.

Administration

Administrationsprogrammet är webbaserat och finns i det berömda ”molnet”. Här administrerar man enkel alla sina lås (medicinskåp och dörrar) användare. 

AC och SA. RFID lås

Hur arbetar administratören med låssystemet efter att systemet är konfigurerat?

Nedanstående beskriver användandet med brickor/kort men funktionen är liknande för kod (över 90% av våra leveranser till medicinskåp är lås med bricka/Mifare). Om användarna redan har en bricka/kort med Mifare inbyggt så som SITHS/EFOS så kan dessa användas. Annars skall brickor/kort med Mifare införskaffas.

Låsen programmeras för ”Fast alla” med accessgrupper. Det innebär att alla som har tilldelat access kan öppna och stänga oberoende av varandra.

Funktionen ”accessgrupper” innebär att ni exempelvis programmerar:

Lås 1: Acceptera alla Brickor med behörighet ”A”
Lås 2: Acceptera alla Brickor med behörighet ”B”

Osv.
Därefter ger man en behörighet (exempelvis ”A”) eller kombinationer (”A” & ”B”) av behörigheter på användarnas brickor.

Det går fortfarande på ett mycket smidigt sätt att ta bort behörighet från borttappade brickor utan att programmera om låset. Varje lås kan logga upp till 450 händelser (FIFO).

Admin behöver bara bry sig om att programmera användarbrickor efter att systemet är konfigurerat och programmerat.

1. Om en användare tappat bort eller fått sin bricka stulen: Skapa en kopia på användarens bricka med en ”generation högre”. Programmera en tom bricka/kort. Klart! När användaren presenterar sin nya bricka för låset så vet låset att den skall makulera den borttappade användarbrickan.

2. Om det tillkommer en användare: Skapa en ny användare i programmet, tilldela denne rätt lås och programmera en ny användarbricka. Klart!

3. Om en användare slutar (och ni har dennes bricka). Lägg på programmeringsdosan, tryck sök och därefter ”radera”. Klart!

4. Om en användare slutar (och ni inte har dennes bricka). Se punkt ett och gå själv till låset som makulerar användarens bricka. 

Kontakta oss för mer information!

Demo av AC systemet

Hur går det till?

Vi säljer en tjänst som innebär att man inte behöver närvara för att dela ut rättigheter för access. Vad passar bättre än att demonstrera detta på distans.

1. Beställ en demoväska på lån från oss.

2. När du fått väskan och känner dig redo så slår du på telefonen och kontaktar oss för att starta demon. (Inte från telefonen i väskan för den har endast abonnemang för dataöverföring).

3. Kontrollera att Mifarekortet som du avser använda ifrån väskan inte fungerar mot låsen när vi startar (så att du märker skillnaden efter). Du kommer därefter att få ett pling i telefonen, öppnar appen ”Criotive Access” och följer instruktionerna.

4. När du fått en Nyckel i telefonen som som heter exempelvis ”Vit 5” så skall denna sedan fungera på det vita låset nr. 5 osv.

5. Svårare än så är det inte!

6. Det ligger en retursedel i demoväskan. Ring DHL på 0771-345 345 och berätta när det passar att hämta den.

AC System-registrering av öppningar och stängningar. System AC.

Kom i kontakt med oss

Vi tillhandahåller produkter av högsta kvalité där vi också lägger stor vikt på att alltid erbjuda den bästa, servicen för våra kunder.

System SA

Låsen hanterar 1000 händelser i låset, när någon har använt skåpet tankas all information över till dennes IT-tag/ kort och låset är nu tomt och kan hantera ytterligare upp till 1000 händelser.